Program wychowawczo-profilaktyczny klasy Ic


 

Program profilaktyczno – wychowawczy klasy I c

1. Ważne wydarzenia klasy:

- wybór samorządu klasowego
- udział w rajdzie  integracyjnym klas pierwszych
- Dzień Chłopca
- Wigilia klasowa
- udział w 70 leciu szkoły
- Dzień Kobiet
- udział w uroczystościach z okazji świąt patriotycznych
- piknik szkolny

2. Tematy godzin wychowawczych.
1.Informacje na rok szkolny 2017/ 2018. Zasady bezpiecznego dojścia, dojazdu do szkoły i powrotu do domu. 
2.Wybór samorządu klasowego i kandydatów do samorządu szkolnego. Organizacja życia wewnętrznego w klasie.
3. Omówienie zapisów regulaminu szkolnego. Prawa i obowiązki ucznia. Czy znasz przysługujące Ci prawa i obowiązki? Analiza zapisów Statutu Szkoły i WO. 
4. Górski Rajd Klas Pierwszych - przygotowanie programu.
5. Moje zachowanie świadczy o mnie. 
6. Rola tradycji narodowych, świątecznych w życiu społeczeństwa; nasz stosunek do patriotyzmu dziś.
7. Analiza wyników nauczania i frekwencji.
8. Sztuka odmawiania – jak mówić NIE, aby nie narazić się na przykrości.
9. Negatywne następstwa uzależnień – Internet, używki.
10. Subkultury i sekty - zagrożenia
11. Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. 
12. Co dla mnie oznacza słowo tolerancja? 
13. Ustalanie oceny ze sprawowania za I semestr.
14. Podsumowanie postawy i pracy semestralnej.
15.Moje zainteresowania – aktywne spędzanie czasu wolnego. 
16. Internet – wróg czy przyjaciel?
17. Jak radzę sobie ze stresem? Czy potrafię prosić o pomoc w kryzysowych sytuacjach?
18. Moja mała ojczyzna – przywiązanie do lokalnej społeczności
19. Wolontariat – jak pomagać innym.
20. Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i miasta.
21. Kto powinien dbać o środowisko? W jaki sposób?
22. Podsumowujemy naszą całoroczną pracę – nauka, postawa; oczekiwania z września a dzień dzisiejszy.
23. Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.
24. Moje życiowe plany.
25. Zajęcia z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi gośćmi.

 
3. Program aksjologiczny:

- godność osoby ludzkiej
- tolerancja wobec odmienności
- kultura słowa
- odpowiedzialność za realizację określonych zadań
- odpowiedzialność za dokonywane wybory
- akceptacja własnych i cudzych wartości
- kształtowanie postaw społecznych
- zdolność do przeciwdziałania przemocy
- praca na rzecz społeczeństwa
- prawa i obowiązki obywatela
- rodzina w życiu człowieka
- zdolność do dialogu i współpracy
- poszanowanie własności prywatnej i publicznej
- rozumienie pojęć honor i patriotyzm
- szacunek dla wartości duchowych
- wychowanie do prawdy i uczciwości
- hierarchia wartości

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:29:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:29:20
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:30:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive